Our Goals

Our Goals

 • Promote and support equal rights for all members
 • Protect the interest of members in any legal way
 • Aid in establishing fair and ethical contracts
 • Improve managing and professional skills
 • Promote polish culture and participate in community life
 • Gain in strength through PACBA membership

Mutualy Beneficial

With us for you

Cele i Zadania

 • Promocja polonijnych firm budowlanych
 • Podnoszenie wartosci wykonywanego zawodu
 • Popieranie równych praw każdej firmy
 • Popieranie etycznych, uczciwych i wiarygodnych kontraktów
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i prowadzenia firmy
 • Pomoc w poszukiwaniu prac i sprawach życiowych
 • Promocja polskiej kultury i udział w życiu społecznym
 • Ochrona interesów członków PACBA

My dla ciebie  – ty z nami

Wspólnie dla siebie

pacba