Rada Dyrektorow zwraca sie z prosba o potwierdzenie uczestnictwa czlonkow PACBA
 w 49-ym Bankiecie Dziedzictwa Polskiego 7-go Pazdziernika 2018 r.
Zgloszenia przyjmuje Piotr Wyszkowski  (847) 951-5022.
 Szczegolowe informacje ponizej: