Chicago (Inf. wł.) – W ubiegłą sobote , 28 Marca 2015 roku, w Funcdacji Dar Serca  w Schiller Park odbyło się Walne Zebranie członków Polish American Contractors Builders Association PCABA . Podczas zgromadzenia na drodze tajnego głosowania wyłoniono nowe władze, gdyż, zgodnie ze statutem organizacji, kończyła się dwuletnia kadencja obecnego zarządu.

adam grabowski 4047_resize_resize_resize

Podczas Walnego Zebrania przedstawione zostały obszerne i szczegółowe raporty z pracy ustępującego zarządu.

Walne zebranie przygotowała i wybory przeprowadziła Komisja Wyborcza.

Na drodze głosowania wyłoniono skład nowego zarządu. Większością głosów urząd prezesa organizacji na nowa kadencję przejoł Adam J. Grabowski.  Wiceprezesami   zostali Marta Róg, Mark Grzymała, Bogdan Gromek. Na członków zarządu wybrano: Krystyna Hryszko – Sekretarz, Robert Ignaciuk – Skarbnik.

Nowemu zarządowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy podczas nadchodzącej kadencji.