Spotkajmy się w Tarnowie !
W dniach 22-23 lipca br. w Tarnowie odbędzie się Forum Gospodarcze Polonii Świata. Udział w obradach potwierdziła 15 osobowa grupa przedstawicieli Polish American Contractors Builders Association, w tym cały Zarząd Stowarzyszenia oraz Rada Dyrektorów.
W czasie obrad zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa a Polsko-Amerykańskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Budowlanych.
Możliwość bezpośredniego spotkania z członkami PACBA, to tylko jeden z elementów Forum, bowiem w obradach uczestniczyć będą przedsiębiorcy i organizacje polonijne z różnych części Świata. Będą też osoby, które mają wiele kontaktów i wiedzę m.in. dotyczącą przetargów budowlanych np. w Niemczech.
Poniżej zamieszczamy do pobranai zaproszenie do udziału w Forum wraz ze szczegółowym programem. Rejestracja uczesników odbywa się poprzez stronę internetową www.Polonia4um.com w Sekcji: “Uczestnik Forum”. Dla firm członkowskich PIPHB Organizator gwarantuje 30 miejsc.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum.
Zaproszenie
Program Forum
Aktualności PACBA

Program

program_grafika

  22 lipca (piątek)
11:00-11:30 Rejestracja uczestników /recepcja/poczęstunek.
11:30-11:50 Uroczyste otwarcie Forum, powitanie uczestników, wystąpienia gospodarzy i gości specjalnych.
11:50-12:20

 

 

Panel dyskusyjny – cz. 1

  • Dobry klimat dla Polonii.

Administracyjne i samorządowe zachęty oraz  instrumenty wsparcia dla Polonii. Nowe, przyjazne regulacje dla przedsiębiorców, „Konstytucja Gospodarcza dla Biznesu”.

12:20-12:50

 

 

  • Bliżej Polonii. Nie tylko dziedzictwo i więzi kulturowe.

Gospodarcza współpraca z Polonią – stałe zadania i kompetencje Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Senatu RP i samorządów lokalnych.

12:50-13:05 przerwa kawowa
13:05-13:45 Panel dyskusyjny – cz. 2

  • Polonia z inicjatywą.

Polonijne programy, propozycje i projekty dla polskich partnerów, przedsiębiorstw i instytucji
w oparciu o posiadane kontakty, wiedzę, doświadczenie i potencjał Polonii w kraju
jej zamieszkania.

13:45-14:15
  • Polonia – ekspert na rynkach międzynarodowych. Co kraj, to obyczaj.

Rozbieżności w prawie i regulacjach działalności gospodarczej, różnice w kulturze biznesu, obyczajach i preferencjach na lokalnych rynkach. Wiedza, kontakty i współpraca z Polonią, kluczem i cennym wsparciem w drodze do sukcesu Polski poza granicami.

14:15-15:00 Lunch
15:00-16:30 Networking  
  23 lipca (sobota)
10:00-10:30 Recepcja (kawa, herbata)
10:30-11:00 Panel dyskusyjny – cz. 3

  • Od inkubacji do ekspansji. Polonijne Ambasady Promocji Gospodarczej i Doradztwa.

Polonijne Inkubatory, Klastry, Unie gospodarcze i Ośrodki doradztwa – wspólne pomysły
na wsparcie biznesu i kooperacje.

11:00-11:30
  • Transatlantycka integracja Polonii Gospodarczej Świata.

Współpraca w ramach sieci „polonijnych” organizacji otoczenia biznesu z polskimi przedsiębiorcami. Stan i perspektywy współpracy Polonii z polskimi przedsiębiorcami przed ratyfikacją transatlantyckich umów UE – Canada (CETA) i UE – USA (TTIP).

11:30-12:00 przerwa kawowa
12:00-12:30 Panel dyskusyjny – cz. 4

  • Macierz z Polonią.

Współpraca Samorządów RP z Polonią. Polonijne MŚP „joint venture” w każdej gminie.  Kooperacja polskich i polonijnych przedsiębiorców.

12:30-13:30
  • Prezentacje Regionów.

Wizytówki ofert inwestycyjnych, kooperacyjnych (samorządy, SSE, Agencje Rozwoju, COIE).

13:30-14:00 Dyskusja
14:00-14:30 Podsumowanie Forum
14:30 – 15:15 Lunch
15:15-16:45 Networking B2B
16:45-19:15 Zwiedzanie tarnowskiej Starówki.
19:30-22:00 Gala  Biznesowa – Sala Lustrzana.
       

Szczegóły, pytania: wrg@umt.tarnow.pl
Kontakt bezpośredni:
Łukasz Blacha,
tel. +48 14 688 28 00
tel. +48 665 100 437
Rejestracja, formularze zgłoszeń: www.polonia4um.com (od 29.05 – 10.07.2016 r.)
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo udziału mają przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu (izb handlowych, stowarzyszeń, itp.)
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych uczestników, podmiotów.
Udział w Forum – wyłącznie dla podmiotów/ osób, które wypełniły i przesłały on-line formularz zgłoszeniowy oraz prawidłowo przeprowadziły proces  rejestracji i otrzymały potwierdzenie zwrotne. Forum ma charakter zamknięty, a uczestniczyć mogą wyłącznie osoby uprawnione, znajdujące się na liście zgłoszonych i potwierdzonych uczestników, na podstawie wystawionego imiennego „Potwierdzenia”  ( które zostanie wysłane po dokonaniu procedury rejestracyjnej ). Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia należy zabrać i okazać w Recepcji Forum.