W Sobote tj. 16 Grudnia 2017r. o godzinie 10:00am w siedzibie PACBA pod adresem 3860  25th Avenue, Schiller Park, IL 60176
odbedzie sie Walne Zebranie PACBA – Sprawozdawczo Wyborcze