Zapraszamy wszytkich na Walne Zebranie dnia  22 Marzec, 2018
Ktore odbedzie sie w sali Daru Serca w czwartek o godz. 7:00 PM.
 
Polish American Contractors Builders Association
3860 N. 25th Ave.
Schiller Park, IL 60176
Tel. 312-866-9760
info@pacba.org