Rada Dyrektorow informuje czlonkow o obowiazkowym uczestnictwie w Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym PACBA w dniu 23-go Marca 2019r.o godz.9:00 am
 w Lone Tree Manor Banquet Hall & Catering
7730 N. Milwaukee Ave, Niles, IL 60714
Krystyna Hryszko

Secretary of PACBA

3860  25th Avenue
Schiller Park, IL 60176
Tel. 312-866-9760
Email: info@pacba.org